Zaklampen

Waka Waka solar producten met bedrijfslogo

Ontwikkeld als lamp voor mensen, die moeten leven van twee dollar per dag. De WakaWaka biedt uitkomst aan de 1,6 miljard mensen die het zonder elektriciteit moeten stellen, en zich behelpen met giftige, brandgevaarlijke en slecht licht gevende kerosinelampjes. WakaWaka’s die verkocht worden in o.a. Noord-Amerika en Europa dragen bij aan het nog meer betaalbaar maken van de lamp voor gezinnen in ontwikkelingslanden. Daarnaast zorgt elke verkocht WakaWaka ervoor dat er 1 student opgeleid kan worden tot ‘Klimaat Held’. Ze leren in dit educatie programma wat de directe en tastbare voordelen zijn van zonne-energie, schoon drinkwater, persoonlijke hygiene, verantwoord gebruik van natuurlijke grondstoffen, en recycling. WakaWaka is ontworpen voor: • de 1,5 miljard mensen in de zogenaamde ‘Base of the Pyramid’ die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en vaak rond moeten komen van minder dan $2/dag • de honderden miljoenen mensen wereldwijd die bij voortduring te maken hebben met stroomuitval,soms 3 of 4 avonden in de week. • Consumenten in de westerse wereld: met name buitensporters, kampeerders en handig voor in de noodkit van huishoudens. Waarom de WakaWaka? Wie geen elektriciteit heeft, is aangewezen op het gebruik van kerosinelampen. Deze zijn: • gevaarlijk (ruim 16.000 ernstige ongelukken met brandwonden PER DAG) • ongezond (780 miljoen vrouwen en kinderen inhaleren het equivalent van twee pakjes sigaretten per dag • duur (kost tot 20% van het inkomen) • milieuvervuilend (265 miljoen ton CO2= ruim 50% van de mondiale uitstoot voor huishoudelijke verlichting) Impact driven • winst wordt gebruikt om de lamp nog meer betaalbaar te maken. • elke koper in de Westerse wereld doneert daarmee een bedrag aan de WakaWaka Foundation • hiermee wordt een educatieprogramma gefinancierd dat kinderen opleidt tot ‘climate hero’. Kinderen die deze opleiding met goed gevolg afronden, kunnen een WakaWaka kopen met een aanzienlijke korting. Ook dit wordt vanuit de Foundation gefinancierd. • nadruk van dit educatieprogramma ligt op het belang van schone energie, hygiëne, recycling en natuurbescherming. • plus: een programma dat scholen in het Westen verbindt met scholen in de ‘derde wereld’. Doel is een beter wederzijds begrip en respect. Wij leveren de Waka Waka producten aan bedrijven en instellingen. Wij kunnen uw bedrijfslogo op de Waka Waka producten bedrukken. Avenda maakt bedrijven zichtbaar!
Lees meer